5/20 11:11 (PCF) NEW DROP

Diamond Set

  • $111.00

A Selena moment?

Diamond mesh with sparkle.

Two piece set.

Velvet straps for the bikini top.